Generalforsamling 2021

RØNNEDE-KONGSTED ANTENNEFORENING
Duevej 1, Kongsted - 4683 Rønnede - tlf: 44 40 46 83
Rønnede den 27. maj 2021
Til Medlemmerne
Der nyindkaldes til ordinær generalforsamling, i den gamle byrådssal,
Industrivej 2, torsdag den 17. juni kl. 19,30
Deltagelse i generalforsamlingen kræver tilmelding på e-mail:
!
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller i postkasse, Elmevej 12, senest 15/6-21
Coronapas fremvises på anmodning
Foreningens revisor vil være til stede.
DAGSORDEN:
1.
Valg af stemmetællere:
2.
Valg af Dirigent og Referent:
3.
Beretning om Foreningens virke i året 2020:
4.
Aflæggelse af regnskab:
5.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag a,b,c afgøres ved simpelt stemmeflertal, og behandles enkeltvis.
a.
Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilslutte nye områder, der naturligt hører ind under foreningen,
samt holde udsalg, hvis dette er en fordel for foreningen.
b.
Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre opkrævning ved ændrede leverandørpriser eller ændring i afgifter.
c.
Bestyrelsen indstiller til afstemning vedr. valg af kanal leverandør fra ultimo 2021, primo 2022 afhængig af covid-19.
STOFA har trukket deres tilbud - Se bemærkninger
6.
Forslag fra medlemmerne:
7.
Fremlæggelse af:
a.
Budgetforslag & fastsættelse af medlemsbidrag
b.
Fastsættelse af tilslutningsafgift og anlægsudgift.
c.
Fastsættelse af påkravsgebyr.
d.
Fastsættelse af genåbningsafgift.
e.
Fastsættelse af pris for pakkeændring og flytning af tilslutning.
f.
Fastsættelse af honorarer.
Kaffepause
Kaffepause
Generalforsamlingen afholdes i henhold til gældende COVID-19 restriktioner og vil evt. kunne udsættes. I så fald annonceres der i Haslev Faxe Posten, eller omdelt.
8.
Valg af:
a.
Bestyrelsesmedlemmer.
b.
Bestyrelsessuppleant.
c.
Revisor.
9.
Eventuelt:
Bemærkninger til dagsordenen ved Rønnede-Kongsted Antenneforenings
nyindkaldte, ordinære generalforsamling torsdag den 17. juni kl. 19.30.
5. a.
På nye områder menes de steder i Rønnede og Kongsted, hvor det er økonomisk rentabelt.
b.
Bestyrelsen foretager kun ændringer, hvis der sker væsentlige ændringer i priser eller afgifter.
Her tænkes der specielt i programleverandørpriser og COPY-DAN.
c.
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen i 2020 pålagt, at komme med et oplæg fra alternative udbydere
af tv kanaler. Det var pålagt af generalforsamlingen, at mindst den ene leverandør skulle
udbyde Discovery Networks kanaler.
Der blev indbudt 3 til at afgive tilbud. Der er indkommet 2 tilbud/oplæg, 14/12-20, som der skal til afstemning,
hvor det ene er væsentlig dyrere end det andet, samt stiller krav om at foreningen,
foretager opgradering af eksisterende anlæg (docsis 3.1). Vedlagt de 2 udbyderes kanaloversigt.
Herved bemyndiges bestyrelsen til at afslutte forhandlingerne med den valgte leverandør.
Umiddelbart efter udsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling af 4. marts 2021,
har STOFA trukket deres tilbud.
Derfor indstiller bestyrelsen til fortsættelse af YouSee som kanaludbyder.
6.
Der er ikke indkommet nogle forslag inden tidsfristen.
7. a.
Bestyrelsen foreslår programkøb for, 1 eller 2:
1. 1.342.080 Kr eller 1.677.600 Kr med moms, ved valg af YouSee.
2. 1.514.410 Kr eller 1.893.013 Kr med moms ved valg af Stofa.
Per år
Priser er inklusiv moms.
YouSee Stofa
Bestyrelsen foreslår medlemsbidraget fastsat til:
m/box U/box
Pakke 0 (kun bredbånd): Januar kvartal 350 Kr og Juli kvartal 350 Kr.
= 700 700
Pakke 0 opkræves kun 2 gange om året, da beløbet ikke er så stort.
Grundpakke: Betales 4 gange om året i Januar, April, Juli og Oktober.
660x4 eller 713x4, alt efter hvad resultatet af afstemningen bliver.
= 2.640 2.852
Mellempakke: Betales 4 gange om året i Januar, April, Juli og Oktober.
1230x4 eller 1311x4, alt efter hvad resultatet af afstemningen bliver.
= 4.920 5.244
Fuldpakke: Betales 4 gange om året i Januar, April, Juli og Oktober.
1630x4 eller 1867x4, alt efter hvad resultatet af afstemningen bliver.
= 6.520 7.468
Mellem- og Fuldpakke, blandselv, er samme priser som de ordinære pakker.
Uanset valget af kanalleverandør, vil det være Youseepriser, der er gældende for April
og Juli kvartal 2021 eller indtil evt. leverandørskifte er foretaget.
b.
Bestyrelsen foreslår tilslutningsafgift fastsat til 2.400 kr + moms, 600 kr.
= 3.000
Anlægsudgift fastsat til 2.600 kr + moms, 650 kr.
= 3.250
I alt 6.250
c.
Bestyrelsen foreslår påkravsgebyret fastsat til:
100
d.
Bestyrelsen foreslå genåbningsafgiften fastsat til 400 kr + moms.
= 500
e.
Bestyrelsen foreslår prisen for pakkeændring og flytning til adresse med
eksisterende tilslutning, fastsat til 260 Kr + moms.
= 325
f.
Bestyrelsen indstiller at der udbetales honorar efter budget.
8. a.
På valg er:
1.
Dan Aagaard Hansen
2.
John Daugbjerg Jensen
Begge modtager genvalg.
b.
På valg er:
1.
Steffan Christiansen, Gl. Næstvedvej 15.
c.
På valg er:
1.
Revisionsfirmaet Kenneth Birkelund ApS.
9.
Her kan tales og intet vedtages.
Underskrifter forefindes på original dokument, hos formanden
RØNNEDE-KONGSTED ANTENNEFORENING
Duevej 1, Kongsted - 4683 Rønnede - tlf: 44 40 46 83
Rønnede den 27. maj 2021
Til Medlemmerne
Der nyindkaldes til ordinær generalforsamling, i den gamle byrådssal,
Industrivej 2, torsdag den 17. juni kl. 19,30
Deltagelse i generalforsamlingen kræver tilmelding på e-mail:
!
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller i postkasse, Elmevej 12, senest 15/6-21
Coronapas fremvises på anmodning
Foreningens revisor vil være til stede.
DAGSORDEN:
1.
Valg af stemmetællere:
2.
Valg af Dirigent og Referent:
3.
Beretning om Foreningens virke i året 2020:
4.
Aflæggelse af regnskab:
5.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag a,b,c afgøres ved simpelt stemmeflertal, og behandles enkeltvis.
a.
Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilslutte nye områder, der naturligt hører ind under foreningen,
samt holde udsalg, hvis dette er en fordel for foreningen.
b.
Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre opkrævning ved ændrede leverandørpriser eller ændring i afgifter.
c.
Bestyrelsen indstiller til afstemning vedr. valg af kanal leverandør fra ultimo 2021, primo 2022 afhængig af covid-19.
STOFA har trukket deres tilbud - Se bemærkninger
6.
Forslag fra medlemmerne:
7.
Fremlæggelse af:
a.
Budgetforslag & fastsættelse af medlemsbidrag
b.
Fastsættelse af tilslutningsafgift og anlægsudgift.
c.
Fastsættelse af påkravsgebyr.
d.
Fastsættelse af genåbningsafgift.
e.
Fastsættelse af pris for pakkeændring og flytning af tilslutning.
f.
Fastsættelse af honorarer.
Kaffepause
Kaffepause
Generalforsamlingen afholdes i henhold til gældende COVID-19 restriktioner og vil evt. kunne udsættes. I så fald annonceres der i Haslev Faxe Posten, eller omdelt.
8.
Valg af:
a.
Bestyrelsesmedlemmer.
b.
Bestyrelsessuppleant.
c.
Revisor.
9.
Eventuelt:
Bemærkninger til dagsordenen ved Rønnede-Kongsted Antenneforenings
nyindkaldte, ordinære generalforsamling torsdag den 17. juni kl. 19.30.
5. a.
På nye områder menes de steder i Rønnede og Kongsted, hvor det er økonomisk rentabelt.
b.
Bestyrelsen foretager kun ændringer, hvis der sker væsentlige ændringer i priser eller afgifter.
Her tænkes der specielt i programleverandørpriser og COPY-DAN.
c.
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen i 2020 pålagt, at komme med et oplæg fra alternative udbydere
af tv kanaler. Det var pålagt af generalforsamlingen, at mindst den ene leverandør skulle
udbyde Discovery Networks kanaler.
Der blev indbudt 3 til at afgive tilbud. Der er indkommet 2 tilbud/oplæg, 14/12-20, som der skal til afstemning,
hvor det ene er væsentlig dyrere end det andet, samt stiller krav om at foreningen,
foretager opgradering af eksisterende anlæg (docsis 3.1). Vedlagt de 2 udbyderes kanaloversigt.
Herved bemyndiges bestyrelsen til at afslutte forhandlingerne med den valgte leverandør.
Umiddelbart efter udsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling af 4. marts 2021,
har STOFA trukket deres tilbud.
Derfor indstiller bestyrelsen til fortsættelse af YouSee som kanaludbyder.
6.
Der er ikke indkommet nogle forslag inden tidsfristen.
7. a.
Bestyrelsen foreslår programkøb for, 1 eller 2:
1. 1.342.080 Kr eller 1.677.600 Kr med moms, ved valg af YouSee.
2. 1.514.410 Kr eller 1.893.013 Kr med moms ved valg af Stofa.
Per år
Priser er inklusiv moms.
YouSee Stofa
Bestyrelsen foreslår medlemsbidraget fastsat til:
m/box U/box
Pakke 0 (kun bredbånd): Januar kvartal 350 Kr og Juli kvartal 350 Kr.
= 700 700
Pakke 0 opkræves kun 2 gange om året, da beløbet ikke er så stort.
Grundpakke: Betales 4 gange om året i Januar, April, Juli og Oktober.
660x4 eller 713x4, alt efter hvad resultatet af afstemningen bliver.
= 2.640 2.852
Mellempakke: Betales 4 gange om året i Januar, April, Juli og Oktober.
1230x4 eller 1311x4, alt efter hvad resultatet af afstemningen bliver.
= 4.920 5.244
Fuldpakke: Betales 4 gange om året i Januar, April, Juli og Oktober.
1630x4 eller 1867x4, alt efter hvad resultatet af afstemningen bliver.
= 6.520 7.468
Mellem- og Fuldpakke, blandselv, er samme priser som de ordinære pakker.
Uanset valget af kanalleverandør, vil det være Youseepriser, der er gældende for April
og Juli kvartal 2021 eller indtil evt. leverandørskifte er foretaget.
b.
Bestyrelsen foreslår tilslutningsafgift fastsat til 2.400 kr + moms, 600 kr.
= 3.000
Anlægsudgift fastsat til 2.600 kr + moms, 650 kr.
= 3.250
I alt 6.250
c.
Bestyrelsen foreslår påkravsgebyret fastsat til:
100
d.
Bestyrelsen foreslå genåbningsafgiften fastsat til 400 kr + moms.
= 500
e.
Bestyrelsen foreslår prisen for pakkeændring og flytning til adresse med
eksisterende tilslutning, fastsat til 260 Kr + moms.
= 325
f.
Bestyrelsen indstiller at der udbetales honorar efter budget.
8. a.
På valg er:
1.
Dan Aagaard Hansen
2.
John Daugbjerg Jensen
Begge modtager genvalg.
b.
På valg er:
1.
Steffan Christiansen, Gl. Næstvedvej 15.
c.
På valg er:
1.
Revisionsfirmaet Kenneth Birkelund ApS.
9.
Her kan tales og intet vedtages.
Underskrifter forefindes på original dokument, hos formanden

Bestyrelsen

Formand: Preben Grønlund Johansen,  Duevej 1,  tlf. 44 40 46 83 og Tast 1 (Telefontid...

Read more

Vedtægter

Vedtægter For Rønnede-Kongsted Antenneforening § 1 Navn: Foreningens navn er: Rønnede-Kongsted...

Read more

Referater

 Referat fra generalforsamlingen afholdt 17/6-21         GAMLE...

Read more