generalforsamling 2021

Referat Rønnede-Kongsted Antenneforening ordinære generalforsamling, afholdt den 17. juni 2021, Industrivej 2, 4683 Rønnede Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere:

Lis Møller valgt

  1. Valg af dirigent og referent:

Knud Olsgaard valgt som dirigent

  1. Beretning om foreningens virke 2020:

Beretningen om forenings virke i året 2020 godkendt uden bemærkninger.

  1. Aflæggelse af regnskab:

Foreningens regnskab for 2020 godkendt uden bemærkninger

  1. Forslag fra bestyrelsen a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilslutte nye områder, der naturligt hører ind under foreningen, samt holde udsalg, hvis dette er en fordel for foreningen. b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre opkrævningen ved ændrede leverandørpriser eller ændring i afgifter c. Bestyrelsen indstiller til afstemning vedr. valg af kanal leverandør fra ultimo 2021, primo 2022 afhængig af covid-19. STOFA har trukket deres tilbud:

5a: Bestyrelsen bemyndiget til tilslutning af områder, der naturligt hører under foreningen og afholde udsalg, såfremt det er til fordel for foreningen.

5b: Bestyrelsen bemyndiget til at ændre opkrævning ved ændrede leverandørpriser eller ændringer i afgifter.

5c: Bestyrelsen oplyste, at der kun var Yousee, der opretholdt sit tilbud, hvorfor bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse, kan indgå kontrakt om videre levering fra Yousee efter deres nye tilbud.

  1. Forslag fra medlemmerne:

Der var ikke indkommet nogle forslag inden tidsfristens udløb.

  1. Fremlæggelse af: a. Budgetforslag & fastsættelse af medlemsbidrag. b. Fastsættelse af tilslutningsafgift og anlægsudgift. c. Fastsættelse af påkravsgebyr. d. Fastsættelse af genåbningsafgift. e. Fastsættelse af pris for pakkeændring og flytning af tilslutning. f. Fastsættelse af honorar.:

7a: Budgetforslag forslag fremlagt og medlemsbidrag godkendt.

7b: Tilslutningsafgift: 2400 kr. + moms = 3000 kr. Anlægsudgift: 2600 kr. + moms = 3250 kr. I alt: 6250 kr.

7c: Påkravsgebyr: 100 kr.

7d: Genåbningsafgift 400 kr. + moms = 500 kr.

7e: Pris pakkeændring/adresseflytning: 260 kr. + moms= 325 kr.

7f: Der udbetales honorar efter budget

  1. Valg af: a. Bestyrelsesmedlemmer. b. Bestyrelsessuppleant. c. Revisor:

8a: Bestyrelses medlemmer 1. Dan Aagaard Hansen 2. John Daugbjerg Jensen Der begge blev genvalgt uden modkandidater.

8b: Bestyrelsessuppleant. Steffan Christiansen, Gl Næstvedvej 15 Modtager genvalg Steen K. Gunnarson foreslået fra salen. Steen K. Gunnarson valgt med akklamation.

8c: Revisor: Revisionsfirmaet Kenneth Birkelund ApS. genvalgt uden modkandidat

  1. Eventuelt:

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Knud Olsgaard

Bestyrelsen

Formand: Preben Grønlund Johansen,  Duevej 1,  tlf. 44 40 46 83 og Tast 1 (Telefontid...

Read more

Vedtægter

Vedtægter For Rønnede-Kongsted Antenneforening § 1 Navn: Foreningens navn er: Rønnede-Kongsted...

Read more

Referater

 Referat fra generalforsamlingen afholdt 17/6-21         GAMLE...

Read more