Referater

 Referat fra generalforsamlingen afholdt 17/6-21

 


 

 

 

GAMLE REFERATER 

Referat fra generalforsamlingen afholdt 7/10-20

Bilag til referat fra generalforsamling 

Bilag 2 Formandens beretning

Bilag 3 Modforslag

 

RØNNEDE-KONGSTED ANTENNEFORENING
Rønnede den 10. april 2019

Fra ordinær generalforsamling, i den gamle byrådssal, Industrivej 2
Der var 46 stemmeberettigede til stede, inklusiv bestyrelsen (4 personer).
REFERAT:

1. Valg af stemmetællere:
Daniel Grønlund blev valgt til stemmetæller.

2. Valg af Dirigent og Referent:
Hr. Arne Skovby valgtes enstemmigt til dirigent og John Daugbjerg til referent.

3. Beretning om Foreningens virke i året 2018:
Formanden berettede om foreningens virke i 2018, samt løftede sløret for 2019,
Beretningen blev godkendt med enstemmigt flertal. Lægges på hjemmesiden.

4. Aflæggelse af regnskab:
Foreningens revisor Kenneth Birkelund fremlagde regnskabet fra 2018, hvilket blev godkendt enstemmigt.

5. Forslag fra bestyrelsen:

A. Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilslutte nye områder, der naturligt hører ind under foreningen,
samt holde udsalg, hvis dette er en fordel for foreningen.
Foreningens generalforsamling tilsluttede sig bestyrelsens forslag enstemmigt.

B.Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre opkrævning ved ændrede leverandørpriser eller ændring i afgifter.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

C. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer i paragraf 7.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag enstemmigt.

6. Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke indkommet nogle forslag, inden fristens udløb.

7. Fremlæggelse af:

A. Budgetforslag & fastsættelse af medlemsbidrag

Forslag til budget og medlemsbidrag blev fremlagt og blev vedtaget med 46 stemmer.

B. Fastsættelse af tilslutningsafgift og anlægsudgift.
C. Fastsættelse af påkravsgebyr.
D. Fastsættelse af genåbningsafgift.
E. Fastsættelse af pris for pakkeændring og flytning af tilslutning.
F. Fastsættelse af honorarer.
Fremlæggelse af punkterne B til F skete under et og blev alle vedtaget med 46 stemmer

8. Valg af:
A. Bestyrelsesmedlemmer. Dan Aagaard og John Daugbjerg blev begge valgt.
B. BestyrelsessuppleantVibeke Fensholdt, blev valgt.
C. Revisor. Generalforsamlingen bestemte at bibeholde Birkelund revision.

9. Eventuelt: Fri debat

Dirigent: Arne Skovby Referent; John Daugbjerg

Duevej 1, Kongsted - 4683 Rønnede - tlf: 4440 4683
Tirsdag den 19. Marts 2019 kl 19.30. 

Referat fra Rønnede-Kongsted Antenneforenings ordinære generalforsamling på Cafe Højen den 27. februar 2018, kl. 19.30.

Velkomst ved Formand Preben Grønlund Johansen.

1. Valg af stemmetællere:

Stemmetæller: Niels Thrane og Dan Skipper.

2. Valg af Dirigent og Referent:

Dirigent og referent: Arne Skovby og Allan Colding.

Generalforsamling lovligt indkaldt.

3. Beretning om Foreningens virke i året 2017:

Beretning for 2017: Godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab:

Aflæggelse af regnskab: Kenneth Birkelund revisionsfirma og Kasser Dan Aagaard Hansen fremlagde regnskabet og alt blev godkendt.

Ingen Spørgsmål fra salen.

5. Forslag fra bestyrelsen:

a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilslutte nye områder, der naturligt hører ind under foreningen, samt holde udsalg, hvis dette er en fordel for foreningen.

Godkendt.

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre opkrævning ved ændrede leverandørpriser eller ændring i afgifter.

Godkendt.

c. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer i paragrafferne 5, 16 og 17.

Godkendt.

6. Forslag fra medlemmerne:

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.

7. Fremlæggelse af:

a. Budgetforslag & fastsættelse af medlemsbidrag.

Godkendt.

b. Fastsættelse af tilslutningsafgift og anlægsudgift.

Godkendt.

c. Fastsættelse af påkravsgebyr.

Godkendt.

d. Fastsættelse af genåbningsafgift.

Godkendt.

e. Fastsættelse af pris for pakkeændring og flytning af tilslutning.

Godkendt.

f. Fastsættelse af honorarer.

Godkendt.

Kaffe pause.

Under kaffepausen kom Henrik Stibolt(HS) fra Yousee med et udemærket indlæg omkring bland-selv kanaler igennem RKA og Yousee, bland-selv bliver fremtiden, men man skal lige gøre sig selv klar som medlem, hvad man har brug for og på hvilke tidpunkter af året. (Er man til Tour de France, fodbold m.v. eller får besøg af børnebørnene i december måned kan man vælge lige den kanal, der passer til medlemmerne – man skal bare huske på man har kanalen for en måned ad gangen).

HS fremlagde desuden en overhead, hvor man kunne se at Boksers priser var en del dyrere end RKA bland-selv.

HS fortalte også at prisstigningerne på kanaler udelukket skyldes prisstigninger fra ophavsrettighedshaveren.

8. Valg af:

a. Bestyrelsesmedlemmer.

Preben Grønlund Johansen blev genvalgt.

Kaj Bernicow blev valgt ind i stedet for Allan Colding.

Kim Jørgensen tidligere bestyrelsessuppleant i stedet for Bent Rasmussen.

b. Bestyrelsessuppleant.

Stefan Christiansen blev valgt i stedet for Kim Jørgensen.

c. Revisor.

Kenneth Birklund.

9. Eventuelt:

Forslag om at skrive på RKA info kanal, at der er kommet hjertestarter ved skolen og ved præstegården.

Mastens funktion? Hvad bruges den til? Masten bruges kun til mobildækning og så længe der er en indkomst som er rentabel så står masten der stadig.

 

Referat fra Rønnede-Kongsteds Antenneforenings ordinære generalforsamling på Cafe Højen den 28. februar 2017, kl. 19.30

1. Valg af stemmetællere:

Stemmetæller: Jørn Kock og Johnna Hansen- der var fremmødt 43 stemmeberettigede

2. Valg af Dirigent og Referent:

Dirigent og referent: Arne Skovby, Allan Colding

Generalforsamling lovligt indkaldt.

3. Beretning om Foreningens virke i året 2016:

Beretning for 2016: Godkendt

4. Aflæggelse af regnskab:

Aflæggelse af regnskab: Kenneth Birkelund (vores revisionsfirma) fremlagde det og alt blev godkendt.

Spørgsmål fra salen om udgifter til annoncer, uddannelse, porto/gebyr og renter på indestående blev besvaret.

5. Forslag fra bestyrelsen:

a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilslutte nye områder, der naturligt hører ind under foreningen, samt holde udsalg, hvis dette er en fordel for foreningen.

Godkendt.

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre opkrævning ved ændrede leverandørpriser eller ændring i afgifter

Godkendt.

c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at oprette pakke 0 (nul, kun internet).

Godkendt.

6. Forslag fra medlemmerne:

Der er kommet 1 medlemsforslag inden fristens udløb iht. Vedtægterne § 5, stk. 5 med følgende tekst:

”Medlemmer af Rønnede Kongsted Antenneforening skal anmode generalforsamlingen om at pålægge bestyrelsen at betale en dekort til forbrugerne på en måneds betaling for tv-signal i forbindelse med svigt af Yousee tv-signaler omkring nytår 2016/2017 – Argumentet er at forbrugerne ikke har fået den varer de har betalt for”.

Bestyrelsen havde som beskrevet i indkaldelsen fremsat 2 modforslag: A) at der ikke gives dekort og B) Hvis medlemmets forslag vedtages opkræver RKA 1 måneds ekstra betaling for Tv-signal i 2017.

Bestyrelsens forslag B, som dirigenten oplyste er det mest vidtgående, blev vedtaget med 35 stemmer og 8 blanke og ingen imod. Herved blev konstateret at medlemmets forslag er nedstemt

7. Fremlæggelse af:

a. Budgetforslag & fastsættelse af medlemsbidrag

Godkendt.

b. Fastsættelse af tilslutningsafgift og anlægsudgift.

Godkendt.

c. Fastsættelse af påkravsgebyr.

Godkendt til max. 100 kr.

d. Fastsættelse af genåbningsafgift.

Godkendt.

e. Fastsættelse af pris for pakkeændring og flytning af tilslutning.

Godkendt.

f. Fastsættelse af honorarer.

Godkendt honorar til bestyrelsen på 10.000,- kr. samt godkendelse af uddannelse for 10.000,- kr.

8. Indlæg v/Per Eksten fra Yousee:

Ændring af FM-signal skyldes mere plads til hurtigere internet til fremtidens tv.

Det forventes at giga-bredbånd tilbydes i 2017, tidspunkt blev ikke oplyst.

Der kommer ny Yousee-box med tilslutning til 4 tv´er.

Medlem oplyste Per Eksten, at han havde fået dårlig rådgivning fra kundeservice angående FM-antenne. Medlemmet syntes ikke, at kundeservicemedarbejderen var sat godt nok ind i tingene. Per svarede hertil, at han beklagede på Yousees vegne, men at de desværre var løbet tør for FM-antenner. PE lovede efterfølgende at skaffe medlemmet en gratis FM-antenne.

Kaffepause.

9. Valg af:

a. Bestyrelsesmedlemmer.

Bent Rasmussen, Dan Aagaard og John Daubjerg blev genvalgt.

b. Bestyrelsessuppleant.

Kim Jørgensen blev genvalgt.

c. Revisor.

Revisionsfirmaet Birkelund Revision blev genvalgt.

10. Eventuelt:

Per Eksten fortalte om bland-selv-tv.

Dirigent: Arne Skovby.

Referent: Allan Colding.

 

                                                                                                        28.feb 2017.

RØNNEDE KONGSTED ANTENNEFORENING -ÅRSBERETNING 2016

Velkommen i de nye lokaler vi afprøvede sidste år. Vi har haft et begivenhedsrigt år i Antenneforeningen og har nu fået en hjemmeside hvor vi jævnligt informerer.

I marts februar -marts havde vore medlemmer på vestsiden af Rypevej svingende Tv-og internetsignal, som skyldes vand der var løbet i kablet fra en skade ud for Rypevej 8. 150 m kabel blev udskiftet fra 20. marts til 5. april. Udgiften blev ved forhandling reduceret til 55.000 kr.

Foreningen afholdt 4. juni et informationsmøde interesserede medlemmer i lejet telt ved antennemasten med forfriskninger og kage samt frikadeller som bestyrelsen havde lavet. Arrangementet var velbesøgt.

27.dec gravede en entreprenør Youseés kabel over ved motorvejen. Dette medfør-te at der var sort skærm fra kl. 16.15 til kl. 20.15 i Rønnede, Faxe- FaxeLadeplads.

31.dec fra kl. 17.15 til kl. 23.50,lavede sabotører/ hackere sort skærm ved sabotage i store dele af Danmark, billedet kom igen i Rønnede lidt før vi skulle skåle nytåret ind.

Ulykken kom igen 3. gang, dog i begrænset omfang d 27. januar kl. 17.00 hvor kommunens entreprenør gravede vort fiberkabel over i den nyanlagte rundkørsel v Vordingborgvej. Derfor havde Gl. Næstvedvej sort skærm frem til fredag kl. 13.30. Antenneforeningens formand havde allerede i maj og igen 4.november mailet vore kabeltegninger til entreprenøren. Så der er ingen undskyldning for at ødelægge nogle af vore medlemmers fredag aften. RKA-Kabel ligger i 2 m´s dybde.

Ved alle 3 uheld har antenneforeningen straks sendt informationer på RKA´s hjemmeside-Infokanalen og Rønnede Nyheder

Antenneforeningen udlejer dele af masten til TDC-Mobil mindst frem til oktober 2018, dette er med til at forbedre Antenneforenings økonomi.

Foreningens økonomi er i god gænge, som det fremgår at regnskabet.

 EN TAK TIL BESTYRELSEN FOR ET KONSTRUKTIVT SAMARBEJDE

Mvh.PREBEN GRØNLUND , formand for Rønnede Kongsted Antenneforening

 

 

 

 

Referat fra Rønnede-Kongsteds Antenneforenings ordinære generalforsamling på Cafe Højen den  23. Februar 2016  kl. 19.30

1. Valg af stemmetællere:

Stemmetæller: Karl Johan, Jan, Jørgen

2. Valg af Dirigent og Referent:

Dirigent og referent: Arne Skovby, Astrid

Generalforsamling lovligt indkaldt.

Fuldmagt til Preben Grønlund Johansen fra Bent Rasmussen

3. Beretning om Foreningens virke i året 2015:

Beretning for 2015: Godkendt

4. Aflæggelse af regnskab:

Aflæggelse af regnskab : Kenneth Birkelund (vores revisionsfirma) fremlagde det og alt blev godkendt

5. Forslag fra bestyrelsen:

a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilslutte nye områder, der naturligt hører ind under foreningen, samt holde udsalg, hvis dette er en fordel for foreningen.

Godkendt.

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre opkrævning ved ændrede leverandørpriser eller ændring i afgifter

Godkendt.

6. Forslag fra medlemmerne:

lngen forslag indkommet inden fristens udløb.

7. Fremlæggelse af:

a. Budgetforslag & fastsættelse af medlemsbidrag

Godkendt, der blev spurgt ind til om anlæget var blevet vurderet og det er det, til den opførte værdi.

b. Fastsættelse af tilslutningsafgift og anlægsudgift.

Godkendt.

c. Fastsættelse af påkravsgebyr.

Godkendt til max. 100 kr.

d. Fastsættelse af genåbningsafgift.

Godkendt.

e. Fastsættelse af pris for pakkeændring og flytning af tilslutning.

Godkendt til bibeholdelse af 325 kr.

f. Fastsættelse af honorarer.

Godkendt, forsamlingen tilkendegav dog at der burde udbetales honorarer til bestyrelsen.

Kaffepause Kaffepause Kaffepause

8. Valg af:

a. Bestyrelsesmedlemmer.

Allan Colding og Preben Grønlund valgtes til bestyrelsen, Johnny Martens blev ikke valgt.

b. Bestyrelsessuppleant.

Her blev valgt Kim Jørgensen.

c. Revisor.

Revisionsfi rmaet Birkelund Revision blev genvalgt.

9. Eventuelt:

Dirigent: Arne Skovby Referant: Astrid Jensen

 

22.feb 2016.

RØNNEDE KONGSTED ANTENNEFORENING - ÅRSBERETNING 2015,

Velkommen i nye lokaler ja i over 30 år har det været i Kongsted Forsamlings-hus, men

grundet forpagterens nuværende ferie var det ikke muligt at afholde mødet der, så nu

prøver vi noget nyt

Foreningens store reparationsarbejde i Mølteparken blev afsluttet i januar

med aflevering til Mølleparkens bestyrelse i januar.

Ordinær generalforsamling blev afhotdt i februar hvor regnskabet for 2015 blev forkastet,

dette aÏfødte ekstraordinær generalforsamling 27.april hvor det reviderede regnskab blev

gennemgået af revisor Kenneth Birkelund og godkendt

Som lovet på generalforsamlingen har bestyrelsen lade udarbejde en uvildig vurdering af

anlægsværdien. Denne er i god overensstemmelse med almindelig praksis for området og

det afsatte beløb på indkaldelsen.

Forslag til kampagne for at hverve flere medlemmer som er omdelt sammen med

indkaldelse til generalforsamlingen

En ttrindre ornbygning af kabelnettet i Dalgården var planlagt gennemført i slutningen af

2015 men blev af Dalgårdens personale udsat til februar2016.

Antenneforeningen udlejer dele af masten til TDC-Mobil som er med tit at forbedre

Antenn eforenings økonomi.

2016 blev et planlægnings år hetdigvis uden de store vedtigeholdelses & reparationsudgifter.

Vi har i 2014 kun måttet afskrive og lukke for 2 medlemmer, der ikke har

betalt deres regning.

Foreningens økonomi er tilbage i god gænge, som det fremgår at regnskabet.

EN TAK TIL BESTYRELSEN FOR ET KONSTRUKTIVT SAMARBEJDE

Desværre er vor kasserer Bent Rasmussen forhindret i at deltage i dag, da han har fået lungebetændelse

PREBEN GRØNLUND formand for Rønnede Kongsted Antenneforening

 

underskrift

Formand Preben Grønlund