Stikledning

Nedgravnings krav til stikledning

Stikledning.

Ved en stikledning til en abonnet forstås det koaksialkabel (ledning), som forbinder første abonnenttilslutningsdåse/abonnentstik hos abonnenten med stikledningsfordelerens signaludgang. Første abonnenttilslutningsdåse/abonnentstik er udgangen af fællesantenneanlægget.

I alle nybyggede ejendomme skal abonnenterne signalforsynes via stikledning fra stikledningsfordelere.

Tilslutningsdåser/overgangspunkter behøver ikke at være af samme fabrikat, som øvrige dele af fællesantenneanlægget.

Nedlægning af stikledning i jorden skal følge reglerne, som er beskrevet under "koaksialkabel", punkt 2.8.

Installatøren af et fællesantenneanlæg skal før anlægget etableres aflevere en stikledningsforskrift til anlæggets ejer.

Alle stikledningsinstallationer skal til og med tilslutningsdåsen/abonnenentstikket følge stikledningsforskriften.

Stikledningsforskrift.

Stikledningsforskriften skal tilsikre forsvarlig stikledningsinstallation. Forskriften bør indeholde skitser af den korrekt eatblerede stikledning og abonnenttilslutningsdåse/abonnentstik.

Stikledningsforskriften skal som minimum indeholde de oplysninger, som er vist i efterfølgende eksempel.

Endvidere skal den indeholde forslag til boliginstallation med og uden forstærker. Det skal præciseres, hvorledes materialevalg og installation skal foretages for at tilsikre tilstrækkelig lav HF-udstråling.

Stikledningsskabet nedgraves i en dybde af min. 0,45 meter og omgives af stenfri jord eller grus.

Inden tildækning anbringes et orange markeringsbånd med påtrykt: "Antennekabel" eller "Telekabel" og evt. firmanavn, 0,2 meter over stikledningskablet.

Hvor stikledningskablet føres op ad den udvendige side af en ydervæg, skal detvære beskyttet mod mekanisk overlast fra 0,45 meter under terræn til 1,9 meter over terræn.

Hvert stikledningskabel skal ved stikledningsfordeleren være entydigt og holdbart mærket med den tilsluttede abonnents adresse. Stikledningskablet skal monteres i.h.t. antenneskabsfabrikantens monteringsvejledning.

De længste stikledninger (med højeste dæmpning) tilkobles til det udtag fra stikledningsfordelere, som har den laveste udkoblingsdæmpninger.